Udbud af elevatorservice

Skrevet den. 28. november 2017

SKI gennemfører udbud af elevatorservice på vegne af  59 kommuner, tre regioner og 1 enkelt øvrig bruger. Lejre Kommune har tilsluttet sig dette SKI udbud. SKI har nu offentliggjort udbudsmaterialet og kan ses på SKI.dk i ETHICS. Det betyder, at potentielle leverandører nu har mulighed for at afgive tilbud. Tilbudsfristen er fredag den 15. december 2017 kl. 13.00. Aftalen forventes at være klar til brug pr. 1. marts 2018.