Fællesudbud af arbejdsbeklædning til sundheds- og omsorgssektoren

Lejre Kommune deltager i et fælles udbud med Fællesudbud Sjælland, i en aftale på levering af arbejdsbeklædning samt vaskeriydelser for ca. 8.500 medarbejdere i de tilsluttede kommuner.

Skrevet den. 6. december 2017

Kontrakten vedrører levering af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper: plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle mindste krav kan give tilbud.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via udbudssystemet EU-Supply, som anvendes til hele udbuddets gennemførelse.

Udbudsmaterialet er derfor kun tilgængeligt på dette link

Tilbudsfrist er fredag d. 22. december 2017 kl. 12.00