Udbud af 50.70 AV-udstyr

Skrevet den. 10. maj 2017

SKI har nu offentliggjort udbud af 50.70 AV-udstyr. Fristen for ansøgning om prækvalifikation er den 7. juni 2017 og der er forventet prækvalificering inden sommerferien.

Link til prækvalifikationssiden findes her

På SKI/Ethics kan potentielle leverandører finde materialet og det er også her man skal tilmelde sig.