Landzonetilladelse til ridebane med lav orienteringsbelysning

Skrevet den. 18. juli 2019

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere en ridebane med lav orienteringsbelysning på ejendommen beliggende Bregnetvedvej 26, 4320 Lejre, matr. nr. 1k, Manderup By, Osted.

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Læs tilladelsen her.