Offentlig høring: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet at sende to forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring i 12 uger. Dvs. til og med fredag den 11. oktober 2019.

Skrevet den. 19. juli 2019

Det drejer sig om et forslag til grundvandsbeskyttelse i Lejre Vest og for de lokale vandværker i Roskilde-Ostedområdet.

I Lejre Vest-området, der strækker sig fra Hvalsø og til kommunegrænsen mod nord, er der især i det nordlige område sårbare grundvandsressourcer.

Anderledes forholder det sig i Roskilde-Ostedområdet. Her er geologien præget af relativt tykke lerdæklag, der beskytter grundvandet.

Undtaget herfra er dog områderne omkring ådalene, hvor HOFOR indvinder vand til hovedstaden.

Senere på året forventes et forslag til en plan for fire af  HOFORs  kildepladser i dette område sendt i offentlig høring.

Se forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Lejre Vest her.

Se forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Roskilde-Ostedområdet (de lokale værker) her.

I begge planforslag er der præsenteret boringsnære beskyttelsesområder.

For Ørbæk Kildeplads, der ligger i Lejre Vest og som leverer vand til bl.a. Roskilde, skal staten dog genberegne det boringsnære beskyttelsesområde.