Englerup Gadekær får støtte fra Gadekærspuljen 2018

Borgerne i Englerup vil gøre Englerup Gadekær til et attraktivt samlingssted for byens borgere og et biologisk åndehul for padder og insekter. Derfor har byforeningen søgt støtte fra Lejre Kommunes Gadekærspulje til at få renset gadekæret.

Skrevet den. 13. september 2018

Feltarbejde og jordanalyser, har vist meget slam på bunden af gadekæret, og derfor har Englerup Byforening fået tildelt midler fra Gadekærpuljen.

Ved at fjerne slammet begrænser man næringsstofferne, og på den måde undgår man at gadekæret gror til.

Gadekærsudvalget håber, at dette projekt vil gøre gadekæret til et attraktivt og rekreativt sted, for Englerup Byforening og det øvrige lokalsamfund.

Arbejdet starter omkring 1. oktober.