Årlig rotteundersøgelse af tilsynspligtige erhvervsejendomme

Mellem den 5. november 2018 og 28. februar 2019 får tilsynspligtige erhvervsejendomme i Lejre Kommune besøg af en af kommunens rottebekæmpere fra Nomus A/S.

Skrevet den. 5. november 2018

En tilsynspligtig ejendom er en erhvervsejendom, der har dyrehold, producerer fødevarer og/eller foder til dyr, har opbevaring af foderstoffer til dyr, eller planteprodukter, som skal bruges til produktion af fødevarer til mennesker.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i forbindelse med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Har du spørgsmål, kan du kontakte trafik@lejre.dk

Du kan også anmelde rotter til os lige her