Uddannelseslegat uddeles

I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo 2018 blive uddelt legatportioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Skrevet den. 8. november 2018

Find ansøgningsblanketten her eller få den udleveret ved at henvende dig til Lotte Jensen på tlf.: 46 46 44 22.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest mandag den 3. december 2018 på mail: loje@lejre.dk.

Med venlig hilsen
Økonomiudvalget