Du kan nu søge midler fra Børne- og Kulturpuljen 2018

Er du i en forening, i en gruppe eller bare dig selv, der ønsker at igangsætte et nyt kulturelt initiativ/ koncert-række/ foredragsaftener eller lignende – eller har du et ønske om at bidrage til et enkelt arrangement til glæde for borgerne i Lejre Kommune, har du nu mulighed for at søge støtte fra Børne- og kulturpuljen.

Skrevet den. 20. november 2018

Udvalget for Kultur & Fritids pulje støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere, og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Det skal være lokale arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og det er vigtigt, at arrangementet er åbent for alle og ikke kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører udvalgets fokusområder: Børn, Musik & Idræt, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Frist for ansøgning til puljen er den 1. december 2018.
Ansøgningen skal sendes til udviklingskonsulent Tina F. Nicolaisen; tfni@lejre.dk att. Center for Kultur og Fritid.

Læs mere om kriterierne for at søge og find ansøgningsskemaet her.