Naturpleje til glæde for markfirben i Lejre grusgrav

I disse dage, hvor kulden river er Vej & Park på arbejde i den gamle grusgrav i Lejre. Alt sammen til ære for de beskyttede Markfirben, som lever i grusgraven og som i denne periode ligger i vinterdvale og venter på foråret.

Skrevet den. 1. marts 2018

Vej og Park rydder udvalgte områder af grusgraven for buske og træer. Markfirben har nemlig brug for åbne solrige naturområder, hvor de har mulighed for at solbade og lægge æg.

Hvis der ikke er tilstrækkelig sol, eller hvis sommeren er kold, udklækkes æggene ikke. Nogle af de gamle stammer bliver liggende til glæde for biller svampe mm.

Du kan være heldig at se markfirbenet om sommeren, når det solbader på sydvendte skråninger, eller når det kravler rundt efter biller og græshopper, det kan æde.