Invitation til virksomheder: Dialogmøde om bygge- og anlægsopgaver

Lejre Kommune inviterer til det årlige årlige dialogmøde om kommende bygge- og anlægsopgaver torsdag den 19. april fra kl. 17.00 - 19.00 i Osted Hallen.

Skrevet den. 23. marts 2018

 Programmet for mødet er følgende:

 

      Velkomst ved Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

      Det langsigtede arbejde med vedligehold  af de kommunale bygninger ved borgmester Carsten Rasmussen

      Bygge- og anlægsopgaver i 2018 ved Centerchef Lis Napstjert

      Hvor finder jeg information om udbud, og hvor kan jeg gøre opmærksom på min virksomhed? ved erhvervschef i Lejre Kommune, Thomas Hørdam

      Spørgsmål og kommentarer

      Præsentation af FORS og deres anlægsopgaver i 2018 ved produktionsdirektør i FORS Henrik Corell

      Pause

      Dialog ved bordene med anlægsansvarlige fra Lejre Kommune og FORS.

 

Lejre Kommune byder på en let forplejning til mødet. 

 

  - Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op!