Vi regulerer rågebestanden i udvalgte områder

Lejre Kommune har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere den voksende bestand af råger. Reguleringen vil foregå på udvalgte, offentlige arealer. Det sker fra 6. maj til 15. juni 2019.

Skrevet den. 6. maj 2019

I praksis sker reguleringen ved, at Lejre Kommune samarbejder med professionelle jægere om at skyde et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor. Jægerne sørger for, at alle krav til sikkerhed bliver overholdt.

Rågereguleringen sker i disse områder:

 • Hvalsø Gl. Grusgrav, Roskildevej 30, Hvalsø

 • Aktivitetscentret, Østergade 1, Hvalsø

 • Hvalsø Bibliotek og Kulturhus, Skolevej 12, Hvalsø

 • Hvalsø Skole, Skolevej 5, Hvalsø

 • Ammershøj Børnehus, Ammershøjvej 2, Kirke Hyllinge

 • Osted Gadekær, Byvejen 28A, Lejre

 • Osted Skole, Langetoften 25, Osted

 • Torkildstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, Kirke Såby

 • Tidligere SFO, Lejrevej 15B, Lejre

 • Boldbanen, Egevej, 4060 Kirke Såby

 • Glim Skole, Glimvej 10D, 4000 Roskilde

Stederne er udvalgte offentlige områder, hvor vi har fået henvendelser om, at der er problemer, og derfor har søgt tilladelse til regulering. 

Vi beklager eventuelle støjgener, der kan opstå i forbindelse med reguleringen.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trafikafdelingen i Lejre Kommune: Trafik@lejre.dk eller tlf. 4646 4646.