Vi regulerer rågebestanden i udvalgte områder

Lejre Kommune har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere den voksende bestand af råger. Reguleringen vil foregå på udvalgte, offentlige arealer. Det sker fra 1. maj til 15. juni 2018.

Skrevet den. 1. maj 2018

I praksis sker reguleringen ved, at Lejre Kommune samarbejder med professionelle jægere om at skyde et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor. Jægerne sørger for, at alle krav til sikkerhed bliver overholdt.

Rågereguleringen sker i disse områder:

  • Hvalsø Gl. Grusgrav, Roskildevej 30, Hvalsø

  • Ammershøj Børnehus, Ammershøjvej 2, Kirke Hyllinge

  • Osted Gadekær, Byvejen 28A, Lejre

  • Hvalsø Skole, Skolevej 5, Hvalsø

  • Torkildstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, Kirke Såby

  • SFO, Lejrevej 15B, Lejre

  • Osted Skole, Langetoften 25, Osted

Stederne er udvalgte offentlige områder, hvor vi har fået henvendelser om, at der er problemer, og derfor har søgt tilladelse til regulering. 

Vi beklager eventuelle støjgener, der kan opstå i forbindelse med reguleringen.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trafikafdelingen i Lejre Kommune: Trafik@lejre.dk eller tlf. 4646 4646.