Søg penge til at sætte Hvalsø Hovedgade og Bymidte i stand

Lejre Kommune har taget initiativ til en byfornyelsesindsats i kommunens største by, Hvalsø - nærmere bestemt i Hvalsø Bymidte. Du kan derfor nu søge støtte og være med til at sætte Hvalsø Hovedgade og Bymidte i stand. Der er ansøgningsfrist d. 13. august 2018.

Skrevet den. 29. juni 2018

I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø, der skal sætte en positiv udvikling i gang i bymidten og ikke mindst Hovedgaden, har Lejre Kommune samlet set opnået en pulje til bygningsfornyelse på 1,5 mio. kr.

Lejre Kommune finansierer selv 0,45 mio. kr., og resten er statslige midler. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i de kommende år. Læs mere i ansøgningsskema og bilag

Det er vigtigt, at så mange så muligt vil være med til at gøre Hovedgaden og bymidten dejligere, så du er velkommen til at kontakte os og få hjælp til at komme i gang med en ansøgning.

Kontakt sekretær for områdefornyelsen og Bysamarbejdet Hvalsø i Lejre Kommune Bjørn Henrichsen på Tlf.: 53808188 eller mail: bjhe@lejre.dk 

Du kan også læse mere om områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte her