Naturrådet nr. 18, der dækker Køge-, Greve-, Roskilde-, Solrød-, og Lejre Kommune, er blevet oprettet

Naturrådet skal frem til 15 juli 2018 arbejde med udpegning af arealer, der skal indgår i Grønt Danmarkskort. Beslutningen om sammensætning af rådets medlemmer blev offentliggjort d. 15. januar.

Skrevet den. 16. januar 2018

Naturråd nr. 18 består af 13 medlemmer: 6 organisationer der repræsenterer benytter-interesser, og 7 organisationer der repræsenterer beskytter-interesser. Rådets medlemmer på benyttersiden er: Bæredygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Sjællandske Familielandbrug, Gefion, Landbrug og Fødevarer og Danske Råstoffer. Rådets medlemmer på beskytter-siden er: DOF KBH, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening Østkreds, Danmarks Naturfredningsforening, Lejre Turistforening, Dansk Ride Forbund. For at opveje uligevægten mellem beskytter- og benyttersiden vil benyttersiden blive tilbudt, at lade sig repræsentere af en ekstra person. Rådets mødeleder er Ivan Mott (Ø), der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Lejre Kommune. 

Du kan her læse mere om Naturrådet her