Gratis tilbud til dig med en alvorlig eller kronisk sygdom

Ifølge sundhedsprofilen (2014) lever 41 % af borgerne i Lejre Kommune med en eller flere langvarige eller kroniske sygdomme. Den 6.marts 2018 starter gratis-kurset ”Op på hesten igen”, hvor alle Lejreborgere med kronisk eller alvorlig sygdom kan få hjælp og inspiration til hverdagen.

Skrevet den. 30. januar 2018

En diagnose på en kronisk sygdom kan have store følelsesmæssige konsekvenser, både for den enkelte og de nærmeste pårørende. På kurset ”Op på hesten igen” kan kronisk syge Lejreborgere og deres pårørende få råd og vejledning, møde ligesindede og få inspiration til at finde balancen i hverdagen. Kurset er blevet til i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen, Gigtforeningen, diabetesforeningen og Lejre Kommune. På kurset vil der være en masse input til en forbedret livskvalitet, til at få en god selvindsigt og styrke ens personlige ressourcer og få et godt liv med en kronisk eller alvorlig sygdom, både som enkeltperson og som familie.

Vægten er lagt på dialog deltagerne imellem, og der vil være rig lejlighed for at få svar på spørgsmål, blive inspireret og selv inspirere andre. Konsulent Niels Holstein og leder Lisa Chabert er de gennemgående personer i hele kursusforløbet. Tidligere deltagere på kurset har været glade for at få praktiske oplysninger, som de kan bruge i dagligdagen. De har også været glade for at blive introduceret til de medvirkende patientforeninger og har fået adgang til yderligere arrangementer og viden i netop den forening, der passer til deres sygdom.

Hvor og hvornår?

Kurset ”Op på hesten igen - find balancen med en kronisk eller alvorlig sygdom” består af seks mødegange, hvor hver mødegang handler om ét specifikt tema. Første kursusgang er den 6. marts 2018 kl. 16.00 på Bøgebakken Pleje og Sundhedscenter, Bøgebakken 1, 4320 Lejre. 5 mødegange foregår på tirsdage fra 16.00-18.15, og 1 mødegang foregår på en torsdag fra kl. 16.00-18.15.

Du kan læse mere om kurset og tilmeldingen her eller i pjecen som fra februar 2018 er at finde på det lokale bibliotek, apotek, fysioterapeuter, rådhusene og hos egen læge.