Opgørelse af renovation

Vi sender nu årsafregning for renovation 2017 og opkrævning for første halvår i 2018. Regningen ser lidt anderledes ud, da vi har ændret sammensætningen af gebyrerne i forbindelse med vores nye affaldsordning. Beløbet svarer dog næsten til det, som du plejer at betale.

Skrevet den. 14. februar 2018

Du kan læse mere her