Nu kan vandet drikkes direkte fra hanen igen

En opfølgningsanalyse af vandet fra Allerslev Vandværk viser, at der ikke er nogle jordbakterier/coliforme bakterier i vandet. Det betyder, at man igen kan drikke vand direkte fra hanen, uden at det skal koges først.

Skrevet den. 2. februar 2018

Det var en analyseprøve af vandet fra Allerslev Vandværk som i sidste uge betød, at Lejre Kommune udstedte en kogeanbefaling, fordi der var fundet jordbakterier / coliforme bakterier i vandet. Efterfølgende har vandværket fået lavet opfølgningsanalyser – både dér, hvor vandet løber ud fra vandværket, men også længere ude i ledningsnettet.

De nye analyser viser, at vandet er helt fint. Derfor har Lejre Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at vandværket kan fortælle sine forbrugere, at vandet ikke længere skal koges.

Hvor kom vandforureningen fra?

Det er muligt, at bakterier fra jorden kan være kommet i kontakt med vandprøverne i forbindelse med selve prøvetagningen i sidste uge. Det kan eksempelvis ske, hvis regnvand som ligger på jordoverfladen kommer i forbindelse med det vand, man tager prøve af.

For en sikkerheds skyld skal vandværket lave endnu en opfølgning og vandanalyse indenfor 14 dage. Hvis vandet fortsat er helt rent, vil vandværket derefter fortsætte sin almindelige drift.