Betalingen for rottebekæmpelse stiger

Borgere i Lejre Kommune kommer fremover til at betale mere for rottebekæmpelse. Det fremgår af opgørelsen over ejendomsskatter, som netop er udsendt. Det har givet anledning til en del spørgsmål, som vi besvarer her.

Skrevet den. 17. december 2018

Hvorfor stiger prisen?
For det første, fordi der i dag er langt flere anmeldelser af rotter end tidligere. I 2014 var der 762 anmeldelser, mens der i 2018 foreløbig har været over 1650 anmeldelser.

For det andet, fordi den nye lovgivning kræver, at kommunerne også bekæmper rotter i weekender og på helligdage.

Og for det tredje, fordi Lejre Kommune har valgt at øge kvaliteten af rottebekæmpelsen markant.

Hvad kommer det til at koste?
Udgiften til rottebekæmpelse stiger fra 0,058 til 0,156 promille af ejendommens vurdering. Det betyder i praksis, at man fremover skal betale 156 kroner af hver million kr., som ejendommen er vurderet til.

Hvordan styrker kommunen indsatsen?
Fra 1. januar har kommunen aftale med Nomus A/S, der fremover står for rottebekæmpelsen.
I aftalen ligger:

  • At vi går fra 1 til 3 bekæmpere
  • Rottehunde tilknyttes bekæmperne
  • Hyppigere opfølgning på alle sager
  • Grundig bygningsgennemgang på alle nye anmeldelser
  • Fokus på mere miljøvenlig bekæmpelse
  • Fokus på samarbejde med FORS

Læs mere…
Du kan læse om kommunens rottebekæmpelse her: https://www.lejre.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-ejendom/anmeld-rotter/