Nu er det tid at klippe din hæk og dine træer

Det er blevet den tid på året, hvor din hæk og træer ud til vejene skal trimmes. Det gavner både dig som grundejer, men også fodgængere, cyklister og resten af trafikken – og det gør det væsentlige lettere for vores gode medarbejdere i Vej & Park at levere et godt og solidt stykke arbejde, når de senere hen på sæsonen skal til at salte, feje og rydde sne på fortove og veje.

Skrevet den. 21. august 2018

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an og reglerne for, hvor meget eller lidt der skal klippes ned, kan du læse med her: 

  • Træet eller hækken må ikke dække for skilte og belysning.

  • Man skal kunne færdes på fortove, kørebaner og stier uden at planter spænder ben og grene bliver til en kæp i hjulet.  

  • Over fortov og cykelsti skal beplantningen være 3,20 m i højden, så det er muligt at komme forbi med en traktor.

  • Over kørebanen og 1 m i bredden ind i hver side, skal beplantningen være 4,20 m høj.

I forhold til principskitsen over beskæringen, vær da opmærksom på, at det anbefales at frihøjden er 3,20 meter over cykelsti og fortov. 

Har du spørgsmål, kan du skrive direkte til Vej & Park på vejogpark@lejre.dk.

Du kan også læse mere her