Trækfærgen ved Svogerslev tages ud af drift

Trækfærgen i Kornerup Å bliver taget op af vandet i starten af uge 32. Vandstanden i åen er for lav og den risikerer derfor at blive ødelagt.

Skrevet den. 3. august 2018

Trækfærgen, der plejer at flyde på åen, hænger nu med meget af vægten i selve tovet, som holder den - hvilket tovet ikke er egnet til. 
For at skåne trækfærgen, og af hensyn til brugerne, bliver den derfor taget op på land indtil vandstanden igen er så høj, at den kan flyde frem og tilbage. 

Ved samme lejlighed udfører vi eventuelle reparationer, så den er i god stand når den sættes ud igen.

Trækfærgen er en del af Skjoldungestien og vi håber, at alle brugere i den kommende tid vil bære over med ulejligheden.

Du kan læse mere om området, den ligger i, her