Ny runde for uddeling af midler fra Børne- og Kulturpuljen

Er du i en forening, i en gruppe eller bare dig selv, der ønsker at igangsætte et nyt kulturelt initiativ/ koncert række / foredragsaftener eller lignende – eller har du eller din forening et ønske om at bidrage til et enkelt arrangement til glæde for borgerne i Lejre Kommune, er der nu mulighed for at søge støtte fra Børne- og kulturpuljen.

Skrevet den. 31. august 2018

Udvalget for Kultur & Fritids pulje støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere, og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke kommercielt. 

Ansøgninger, der vedrører Udvalgets fokusområder: Børn, Musik & Idræt, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Børne- og kulturpuljen er på i alt 480.000 kr. i 2018. Størstedelen af beløbet kom til udbetaling ved puljens første uddeling i januar 2018. Til oktober skal Udvalget for Kultur & Fritid fordele puljens sidste midler, som udgør ca. 100.000 kr. og her kan du eller I komme i betragtning, hvis I har en god idé til et arrangement og sender en ansøgning.

Frist for ansøgning til puljen er den 18. september 2018.
Ansøgningen skal sendes til udviklingskonsulent Tina F. Nicolaisen på tfni@lejre.dk
Læs mere her om kriterierne for at søge og find ansøgningsskemaet her

Ansøgningerne behandles på Kultur- & Fritidsudvalgets møde 3. oktober og ansøgere får umiddelbart herefter besked på om der er blevet bevilget penge til arrangementet.

Kontakt:
Center for Kultur & Fritid: Centerchef Thure Dan Petersen på thpe@lejre.dk eller tlf. 20742213
Center for Sekretariat & Implementering: Udviklingskonsulent Tina F. Nicolaisen på tfni@lejre.dk eller tlf. 20129392