Lejre Kommune skal have ny borgerrådgiver: Hvad skal en god borgerrådgiver kunne?

Har du idéer til hvordan en borgerrådgiver bedst kan hjælpe borgerne og være med til at udvikle kvaliteten og servicen set fra et borgerperspektiv?

Skrevet den. 5. september 2017

Kommunalbestyrelsen inviterer borgere i Lejre Kommune til at bidrage til stillingsprofilen for vores nye borgerrådgiver. Det sker på et fokusgruppeinterview med det rekrutteringsbureau, som Lejre Kommune samarbejder med om ansættelsen af den nye borgerrådgiver. Fokusgruppen vil bestå af 5-7 borgere. Se, hvordan du tilmelder dig nedenfor.

Deltagerne vil blive udvalgt ved lodtrækning. Fokusgruppeinterviewet finder sted mandag d. 25. september kl. 16-18 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Tilmeld dig hos Lotte Jensen, loje@lejre.dk

Frist for tilmelding: den 13. september 2017.

Med venlig hilsen
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune