Kom til Inspirationsdag

Hvordan kan vi sammen styrke udviklingen af vores 49 byer og landsbyer?

Skrevet den. 6. oktober 2017

Der er massevis af succesfulde projekter, samarbejdende ildsjæle og lokalt initiativ rundt omkring i kommunens 49 byer og landsbyer, som viser veje til det gode liv på landet med fokus på natur, fællesskaber og frirum. Samtidig skaber den nye Kommuneplan 2017, der er i høring frem til 1. november, nye rammer og retninger for byudviklingen med afsæt i Vores Sted og inspiration fra Lejre Kommunes ”Landsbyvisionarium”.

Hør om det hele – og få nyt netværk, viden og energi til udviklingen af din egen by - på inspirationsdagen, hvor vi også stiller spørgsmålet om, hvordan vi sammen kan styrke den fremtidige udvikling af vores 49 byer og landsbyer.

Tid og sted

Det sker den 8. oktober 2017 fra kl. 10-14 i Bondeskovgårds ”Herregårdslade” i Osted, Birkholmvej 8, 4320 Lejre.

Der er 150 pladser. Alle er meget velkomne, men der vil i tilfælde af for mange tilmeldinger, blive prioriteret pladser til repræsentanter fra bylaug, grundejerforeninger og andre foreninger og ildsjæle med særlig betydning for udviklingen af byer og landsbyer i Lejre Kommune. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding pr. mail - skriv gerne hvis du repræsenterer et bylaug, forening eller lignende. Skriv til Bjørn Henrichsen: bjhe@lejre.dk.

Programmet for dagen

10.00 – Velkommen til dagen: Ved borgmester Carsten Rasmussen.

10.10 – Anbefalinger til udvikling af byer og landsbyer: Fagmedarbejdere fra den kommunale administration præsenterer centrale rammer og udviklingsretninger fra Kommuneplan 2017 og Lejre Kommunes ”Landsbyvisionarium”.

10.25 – Inspirationsoplæg: Hvordan styrkes den lokalstrategiske kapacitet? Ved Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

10:55 – Inspirationsoplæg: Om Röstånga – en mindre by i Skåne med 800 indbyggere, der selv besluttede sig for at tage initiativet og vende udviklingen. Ved Nils Phillips, frivillig, ulønnet formand for aktieselskabet Röstånga Utvecklings A/B.

11.25 – Op på ølkassen: Fem korte oplæg fra lokale videns- og ressourcepersoner, der har gjort en forskel i deres byer og landsbyer inden for fem temaer – se temaerne
nedenfor under workshop.

12.00 – Frokost: Vi spiser sammen – let hurtig anretning på lokale råvarer.

12.30 – Fem workshops: Deltagere på dagen kan på en time besøge to af fem workshops, der inspirerer og tilbyder viden og netværk. Workshops vil være faciliteret af fagfolk fra den kommunale administration samt videns- og ressourcepersoner fra Lejre Kommunes byer og landsbyer. De fem temaer er:

  • Ny bosætning: Når vi bygger nyt og genanvender bygningsmasse i byer og landsbyer.
  • Bæredygtig byudvikling med LAR, klimasikring mv.
  • Landsbykvaliteter, stedbundne potentialer og kulturhistorie.
  • Samspil mellem erhverv, iværksætteri og byudvikling.
  • Naturen ind i byerne.
  • Mad, lokal fødevareproduktion og byudvikling.
  • Fællesskaber gennem bedre mødesteder – dele-, bytte- og lånemuligheder.

13.30 – Bedre byer og landsbyer sammen: Kort introduktion til ”lokale bysamarbejder”, ”klyngesamarbejder på tværs af byer og landsbyer” samt ”styrkelse af den lokale
udviklingskapacitet – via den kommunale millionpulje og samarbejde med fonde, pulje, myndigheder mv.”

13.40 – Fælles drøftelse: Tanker om dagen og hvordan vi fremadrettet skaber bedre byer og landsbyer sammen.

13.50 – Input til vejen frem: Alle deltagere udfylder et kort spørgeskema, hvor der tilkendegives interesser og ønsker til det fremadrettede samarbejde omkring udvikling af byer og landsbyer. Spørgeskema og input fra dagen danner efterfølgende grundlag for igangsættelse og prioriteringer af kommende initiativer omkring by- og landsbyudviklingen i Lejre Kommune.

14.00 – Tak for i dag: Kort om videre proces og fortsat god søndag.