Husk at du kan afgive brevstemme til kommunalvalget 2017

Der afholdes kommunalvalg den 21. november 2017. Du har mulighed for at brevstemme, hvis du er forhindret i at møde frem på et valgsted på selve valgdagen. Der er ikke krav om, at du dokumenterer, at du er forhindret eller på anden måde kommer med en begrundelse for, at du gerne vil brevstemme.

Skrevet den. 29. september 2017

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i Borgerservice på Hvalsø Rådhus og i Koncernsekretariatet på Allerslev Rådhus i hverdagene.

Åbningstiderne er:
Mandag og tirsdag 10.00-13.00
Onsdag lukket
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-12.00

Du kan også brevstemme i en hvilken som helst af landets andre kommuner inden for kommunens almindelige åbningstid. Åbningstiden fremgår af den pågældende kommunes hjemmeside.

I Lejre Kommune er der også mulighed for at afgive brevstemme:
- På Kirke Hyllinge Bibliotek lørdag den 4. november og lørdag den 11. november i tidsrummet 10.00-13.00 samt torsdag den 9. november og torsdag 16. november kl. 14.00-20.00.
- På Hvalsø Rådhus lørdag den 4. november og lørdag den 11. november i tidsrummet 10.00-12.00.Derudover er der fredag den 17. november udvidet åbningstid for brevstemmer indtil kl. 16.00.

Du skal huske at medbringe gyldig legitimation.

Du kan afgive din brevstemme fra den 10. oktober til og med fredag den 17. november.

Kan jeg brevstemme hjemmefra?

Vælgere, der på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan komme til valgstedet, har mulighed for at afgive brevstemme i hjemmet. To tilforordnede vælgere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, kommer ud til dit hjem og sikrer, at din stemmeafgivelse sker korrekt. Dette foregår torsdag den 16. november 2017.
Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, skal du hente et ansøgningsskema på Lejre Kommunes hjemmeside via valg.lejre.dk/afgivelse-af-brevstemme eller ved at kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 24. oktober, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest torsdag den 9. november kl. 18.00.
Handicaptilgængelighed på afstemningssteder og ved afgivelse af brevstemme.

På vores hjemmeside, www.valg.lejre.dk kan du se oversigtskort over handicaptilgængeligheden på de enkelte valgsteder. På alle valgsteder og brevstemmesteder vil der være en lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen, og en filtpen, der skal gøre afkrydsningen tydeligere, til rådighed. Derudover er Lejre Kommune sammen med fire andre kommuner forsøgskommune. Det betyder, at der er ekstra hjælpemidler i Hvalsø Hallen på valgdagen og på Hvalsø Rådhus til brevstemmeafgivelse i hele perioden. Her findes der følgende hjælpemidler:
•    Et forstørrelsesapparat (CCTV) der kan forstørre stemmesedlen, og som giver dig mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
•    En LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve. Du kan desuden regulere lysudfaldet efter behov.
•    Et hæve-sænke-bord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Kan jeg skifte valgsted?

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du ansøge om det. Det gør du ved at hente et ansøgningsskema på Lejre Kommunes hjemmeside via valg.lejre.dk/valgsteder eller ved at kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.
Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 24. oktober, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest mandag den 13. november kl. 12.00.