Søg støtte og vær med til at udvikle dit nærområde

Nu kan du og dine naboer igen være med til at realisere jeres drømme og ideer til lokale projekter eller aktiviteter, der inkluderer naturen, styrker fællesskaber eller skaber frirum til lokalt initiativ i jeres byer og landsbyer.

Skrevet den. 6. september 2017

1 million kroner
Økonomiudvalget i Lejre Kommune har netop afsat én million kroner, der gives til projekter og initiativer, som understøtter det gode liv i kommunens mange byer og landsbyer.

Sammen skaber vi det gode liv på landet tæt på storbyen
Meget få steder på Sjælland kan, som Lejre Kommune, levere det ægte landsbyliv i naturen og samtidig være så tæt på storbyens muligheder og mangfoldighed. At bosætte sig eller etablere virksomhed her, er et bevidst tilvalg af landsbyen og det lokale liv. Derfor ser vi nytænkningen af byer og landsbyer som en vigtig opgave, der skal løftes i fællesskab.

Projekter skal understøtte Lejre Kommunes udviklingsstrategi Vores Sted, der handler om at skabe det gode liv på landet tæt på storbyerne. Der er fokus på at styrke attraktivitet og bosætningskvalitet i kommunens 49 byer og landsbyer og fokus på at integrere naturen i alt, at understøtte fællesskaber og skabe frirum til initiativ.

Hvilke projekter kan få støtte?
I vurderingen af projekter vil der desuden blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil få højere prioritering:

  • Projekter, der tilsigter forskønnelse, beplantning eller nyanlæg af eksisterende offentligt tilgængelige arealer, så disse kan opnå en større værdi som rekreative arealer for borgerne. Det kan f.eks. være legepladser, parker/tove der trænger til forskønnelse, grønne ubebyggede arealer, som med tiltaget vil kunne fungere som grønne friarealer m.v.
  • Projekter, der handler om at gøre områder mere familievenlige og skaber tryghed, når børn, unge og voksne – herunder også borgere med et handicap - færdes i nærmiljøerne.
  • Projekter, der involverer tiltag, hvor en større gruppe af borgere og/eller flere foreninger – evt. i partnerskab med et kommunalt tilbud - sammen udarbejder et fælles projekt.
  • Projekter, der indtænker økologiske, sociale og kulturelle aspekter af livet i nærmiljøerne.
  • Projekter, der handler om formidling af et områdes unika eller særlige kulturhistorie.
  • Projekter, der kan stå som et eksempel til efterfølgelse. Hermed menes projekter, som indeholder kvaliteter og nytænkning udover det sædvanlige, og som kan ”vise vejen” i forhold til, hvordan kommunens nye branding- og udviklingsstrategi omsættes i praksis.

Generelle krav og ansøgningsprocedure
Projekter skal være afsluttet inden 1 år efter modtagelse af støtte. I modsat fald tilbagebetales tildelte midler. Eventuel dispensation fra tidsfristen kan gives efter forudgående dokumentation og aftale med kommunen for nødvendigheden heraf.

Projekterne skal give faciliteter og aktiviteter, som er åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning kan dokumentere dette.

Det er ligeledes et krav, at projekter i høj grad kan gennemføres af ansøgere, der tager initiativ og ansvar for gennemførelsen, uden at det kræver betydelig involvering af den kommunale administration. Og desuden, at projekter i forbindelse med ansøgning har sandsynliggjort en driftsplan, så projektet ikke senere mister sin værdi eller forfalder, grundet manglede forankring, vedligehold o.lign.

Hvem kan søge?
Alle borgere og foreninger, private udlejere, almene boligforeninger, vejlaug, bylaug/lokalråd og andre lokalt forankrede organisationer og foreninger samt andre med interesse i at gøre landsbyerne/lokalsamfundene bedre at leve i, kan søge midlerne. Kommunale enheder kan ikke søge midlerne, men kan deltage i et eventuelt partnerskab med andre.

Hvor meget kan man få?
Det er muligt at opnå økonomisk støtte fra Lejre Kommune på op til 100.000 kr. pr projekt.

Ansøgningsfrist
Du kan søge om midler frem til 1. december 2017. Du kan forvente svar på din ansøgning inden for cirka tre måneder efter.

Ansøgningen sendes til plan@lejre.dk. Du er også velkommen til at kontakte Planafdelingen på 4646 4912, hvis du har yderligere spørgsmål.