Valg til Ældrerådet i Lejre Kommune

Tirsdag den 21. november er der valg til Ældrerådet.

Skrevet den. 13. oktober 2017

Hvem kan afgive stemme?
Alle borgere, der senest tirsdag den 21. november 2017 er fyldt 60 år og har bopæl i Lejre Kommune, kan afgive stemme på en kandidat til kommunens Ældreråd.

I uge 44 udsendes brevstemmemateriale med posten, som består af en stemmeseddel, et følgebrev og kandidatliste (en folder, hvor de opstillede kandidater præsenterer sig selv) samt en svarkuvert.

Hvordan stemmer jeg?
Du kan sende stemmesedlen per brev i den medfølgende svarkuvert, eller aflevere brevstemmen i svarkuverten i Borgerservice på Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller i Koncernsekretariatet på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre i rådhusenes åbningstid.

Du kan stemme fra den 6. november 2017.

Du skal være opmærksom på, at din brevstemme til Ældrerådet i Lejre Kommune ikke kan afleveres i en anden kommune.

Stemmesedlen i svarkuverten skal være valgbestyrelsen i hænde senest kl. 20.00 tirsdag den 21. november 2017.

Kan jeg aflevere min stemmeseddel på valgdagen?
På valgdagen tirsdag den 21. november kan du aflevere din brevstemme i den medsendte svarkuvert på alle kommunens 10 valgsteder, samtidig med at du stemmer til Kommunalvalget og Regionsrådsvalget. Du kan ikke på valgstedet stemme til ældrerådsvalget, KUN aflevere din stemmeseddel i den medsendte svarkuvert.

Der vil på valgstedet være opstillet en valgurne specielt til ældrerådsvalget med tydelig markering. Valgurnen vil stå adskilt fra den øvrige valghandling, men du kan altid få hjælp af en tilforordnet på stedet.

Brevstemmen kan ikke afleveres ved valgbordet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Koncernsekretariatet på tlf. 4646 4723.