Uddannelseslegat

I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo 2017 blive uddelt legatportioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Skrevet den. 26. oktober 2017

Find ansøgningsblanket her eller få den udleveret ved at henvende dig til Lotte Jensen, tlf.: 46 46 44 22.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest onsdag den 29. november 2017 på mail: loje@lejre.dk.

Med venlig hilsen
Økonomiudvalget