Varsel om yderligere forhøjet vandstand

DMI forventer yderligere forhøjet vandstand i Isefjord og Roskilde Fjord i aften og nat. Du kan hente sandsække og grus ved Trællerupskolen

Skrevet den. 29. oktober 2017

DMI forventer at vandstanden vil stige yderlige i Isefjorden og Roskilde i aften og nat. Du kan følge DMIs varsler løbende på DMIs hjemmeside.

Du kan hente sandsække og grus ved Trællerupskolen fra kl. 15.

Du kan kontakte Vestsjækllands Beredskabs hotline på telefonnummer: 44 22 71 04, hvis du har spørgsmål.