Hotline til beredskab igen lukket

Vestsjællands Brandvæsens krisestab er lukket ned her til morgen klokken 08.00, ligeledes er hotline nummeret 44 22 71 04.

Skrevet den. 30. oktober 2017

Vestsjællands Brandvæsen har udsendt en meddelelse til alle dem, der har været involveret i samarbejdet i forbindelse med weekendens storm:

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet mellem brandvæsnet, borgere, kommunerne, Beredskabsstyrelsen samt andre myndigheder både før, under og efter Ingolf og forhøjet vandstand.

Endnu en gang har Vestsjællands Brandvæsen bemærket borgernes store egen-indsats i form af at afhente sandsække og beskytte egen ejendom. 

Man er altid velkommen til at kontakte Vestsjællands Brandvæsen med ris/ros skriftligt viavsbv@vsbv.dk