Fem gode råd til at undgå rotter

Efteråret har for alvor gjort sit indtog, og det betyder også, at de små gnavere fryser og søger ind i varmen. Det giver ubehagelige overraskelser og problemer hos både virksomheder og private, men det er der heldigvis råd for. Har du husket at sikre dit hjem mod rotter? Ellers får du fem gode råd her:

Skrevet den. 7. juli 2017

  1. Luk huller og sprækker i husmur og gavl

Sørg for, at det ikke er muligt for de små gnavere at komme ind i huset gennem sprækker og huller. Mus skal ikke bruge mere end 7 mm og rotter 12 mm for at komme ind i huset. Luk ventilations huller med trådnet i metal, så det ikke er muligt for rotter at gnave sig i gennem.

  1. Tjek kloaker og afløb

Kloaker og afløb skal være intakt. Rotter kommer sjældent gennem afløb med vandlås, men sørg alligevel for, at metalristen til gulvafløbet er fastgjort med skruer, da en rotte kan løfte 1,5 kg. Kontrollér ligeledes, at kloakdækslet slutter tæt.

  1. Lad ikke fødevarer stå fremme

Fødevarer skal gemmes væk i køleskab, beholdere og skabe, hvor gnaverne ikke kan komme til det. Sørg for, at der er rent rund om skraldespanden i køkkenet og hold øje med, om der ligger små efterladenskaber rundt om. Hvis du fodrer fugle om vinteren, skal du sørge for, at det er svært tilgængeligt for rotter. Hæng evt. mejsekugler op i en snor på en tynd gren, hvor gnaverne ikke kan holde fast på grenen. Undgå fodring på jorden.

  1. Beskær planter ved huset

Planter, der vokser op ad husmuren, kan være med til at pryde facaden, men sørg for, at bevoksningen er mindst en halv meter fra taget og tagrenden. På den måde undgår du, at gnaverne har noget at klatre op ad og kommer ind i huset.

  1. Undgå rod udenfor

Undgå bunker med byggematerialer og store bunker haveaffald. Har du brænde udenfor, bør det ikke ligge op ad husmuren, men skal opbevares i brændeskur eller fritliggende.