Udlæg for restancer til det offentlige

Skrevet den. 17. november 2017

Kære alle med fast ejendom i Lejre Kommune

Fra den 15. november 2017, foretager vi i Lejre Kommune udlæg for restancer for ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, fx renovation mv. Betales restancen ikke rettidigt, vil vi foretage udlæg i ejendommen. Udlægget kan føre til, at ejendommen bliver sat på tvangsauktion.

Om udlægsforretningen

Du har mulighed for at møde op på tidspunktet for udlægsforretningen, men du har ikke pligt til det. Vi skal oplyse dig om, at der kan foretages udlæg i ejendommen, selvom du ikke er til stede.

Lovgrundlag

Der kan foretages udlæg for alle kravene i opgørelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 1a.
Reglerne om udlæg findes i retsplejelovens § 508 og i skatteinddrivelseslovens § 3 og § 7.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 46 46 46 46.

Med venlig hilsen
Lejre Kommune