Søg medlemsskab af Naturrådet

Greve-, Roskilde-, Solrød-, Køge- og Lejre Kommune indkalder organisationer og foreninger til at søge om medlemskab i Naturrådet.

Skrevet den. 20. november 2017

Erhvervsstyrelsen har bedt kommunerne i hele landet, om at oprette 20 lokale naturråd. Det naturråd der her indkaldes medlemmer til, er naturråd nr. 18, der skal rådgive om: Greve-, Roskilde-, Solrød-, Køge- og Lejre Kommunes arealer. Naturrådet skal oprettes senest 15. januar 2018, og rådet skal afslutte sit arbejde senest d. 15. juli 2018.

Naturrådets opgave
Naturrådets opgave er at rådgive kommunerne i forhold til udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et led i den kommunale planlægning, der skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, hvilket skal føre til større biodiversitet. 

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til naturrådet
Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af natur, kan anmode om at deltage i naturrådet. Hver organisation skal indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet. Organisationerne skal så vidt muligt stille en mand og en kvinde til naturrådet. Naturrådet består af højst 20 medlemmer.

Det er sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner inden for naturrådets geografiske område, der træffer afgørelse om, hvem der skal sidde i naturrådet. Det bestræbes, at opnå lighed mellem naturbeskyttelsesinteresser og erhvervsinteresser i naturrådet. 

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til naturrådet?
Indstilling af medlemmer og suppleanter til naturrådet kan sendes til Lejre Kommune på e-mail nlin@lejre.dk senest den 20. december 2017.

Har du spørgsmål?
Processen omkring oprettelse af naturråd er beskrevet i Vejledning om etablering af lokale naturråd. Naturrådenes arbejde er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Grønt Danmarkskort. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Nicolaj Lindeborgh, Lejre Kommune, på e-mail: nlin@lejre.dk.