Skolevej i Hvalsø lukkes forsøgsvis for gennemkørende trafik

Som en del af de igangværende trafiksikkerhedsforbedrende forsøg i Hvalsø, vil Skolevej blive lukket for gennemkørende trafik.

Skrevet den. 15. november 2017

Spærringen af Skolevej vil ske ved Søvej og den vil blive etableret mandag den 20. november 2017. 

Skolevej afspærres kun ét sted og det er lige vest for Søvej mellem Søvej og indkørslen til Fakta fra Skolevej.

Lukningen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Hovedgadegruppen under Bysamarbejdet i Hvalsø og Lejre Kommune som i en kortere forsøgsperiode vil vurdere, hvad en lukning vil have af konsekvenser for trafikstrømmene og trafiksikkerheden i Hvalsø.

Lejre Kommune holder sammen med Hovedgadegruppen øje med forsøget, som vil blive lukket ned såfremt der skulle opstå uhensigtsmæssige eller farlige situationer.

I den kommende tid vil vi meget gerne høre dine tanker og erfaringer med forsøget, for sammen finder vi de bedste løsninger. Læs mere på www.voreshvalsoe.dk.