Invitation til prisoverrækkelse

Handicaprådet har indstiftet ”Lejre Kommunes Handicappris”. Prisen skal sætte fokus på mennesker med handicap og deres vilkår.

Skrevet den. 27. november 2017

Prisen skal uddeles årligt på den Internationale Handicapdag (3. december) eller den sidste lørdag forud herfor.

Overrækkelse af prisen sker lørdag den 2. december 2017 kl. 10.30 i Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø

Borgmester Carsten Rasmussen vil forestå prisoverrækkelsen

Efter prisoverrækkelsen er Handicaprådet vært ved en reception

Handicaprådet håber, I vil deltage denne dag og medvirke til at sætte fokus på handicapsagen.


Med venlig hilsen
Handicaprådet