Informationer om kommunalvalget

Skrevet den. 27. november 2017

Tirsdag den 28. november 2017

(Ugedagen efter valgdagen)
Sidste frist for at klage over valget. Klager over valget til en kommunalbestyrelse indgives til den siddende kommunalbestyrelse i vedkommende kommune. Klager over valget til et regionsråd indgives til vedkommende siddende regionsråd.

Onsdag den 29. november 2017

(8 dage efter valgdagen)
Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.