Orientering og dialog: Bedre sagsbehandling i Lejre Kommunes børnesager

Husk at næste møde i forældreekspertpanelet afholdes 15. marts 2017

Skrevet den. 9. marts 2017

Vi inviterer alle forældre og andre interesserede til at deltage i forældreekspertpanelet. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Der er allerede afholdt tre møder i regi af forældreekspertpanelet.

Forældreekspertpanelet bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. Panelet vil følge den intensive kvalitetsudvikling i børne- og ungerådgivningen. 

Mødet afholdes onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Læs mere om Forældreekspertpanelet og om kvalitetsudvikling af det specialiserede børneområde.

Tilmelding
Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Send din tilmelding på mail til Jane Jørgensen på jajo@lejre.dk senest den 13. marts 2017.

Husk at I altid kan finde mere information på vores hjemmeside omkring børn, unge og deres familier.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Centerchef Lone Tue Hansen
Direktør Jan Dehn
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Centerchef Lone Tue Hansen
Direktør Jan Dehn
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne