Lejre Kommune er sekretariatskommune for vandrådet

Lejre Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.

Skrevet den. 20. marts 2017

Kommunerne i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord har aftalt, at Lejre Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.

Hvad er sekretariatskommunens opgave?

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne med vandrådet.

Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses.

Hvad er vandrådets opgave?

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Lejre Kommune på e-mail: ctm@lejre.dk.