Forårets lukkedage på rådhusene

Skrevet den. 9. maj 2017

I maj og juni måned holder Lejre Kommunes rådhuse
lukket hele dagen på følgende dage:

  • 12. maj - Store Bededag.
  • 25. maj - Kristi Himmelfart.
  • 26. maj - Dagen efter Kristi Himmelfart.
  • 5. juni - Grundlovsdag og 2. pinsedag.

Husk, at du kan benytte vores selvbetjeningsløsninger på
lejre.dk døgnet rundt.