Kære aktive i Lejre by

Skrevet den. 15. juni 2017

Som opfølgning på mødet vedr. salg af Allerslev gamle skole, vil vi gerne drøfte ideer, muligheder og behov for idrætsfaciliteter i Lejre by nu og i fremtiden med alle brugere af faciliteterne.

Derfor inviterer vi til et møde med Borgmesteren, Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom:

Tirsdag den 20. juni, kl. 19.00-20.30 Allerslev skole, kantinen.

På mødet vil vi desuden orientere om tidsplanen for udbud af Allerslev gamle skole (Lejrevej 15).

Tilmelding til alum@lejre.dk senest den 15. juni.