Markedsdialog om stomi og kateterhjælpemidler den 2. februar 2017

Skrevet den. 2. januar 2017

Lejre Kommune arbejder i fællesskab med vores indkøbsfællesskab FUS på et genudbud af stomi og kateterhjælpemidler. Inden udbuddet offentliggøres skal der afholdes en markedsdialog med virksomheder, der har erfaring med at levere brede produktsortimenter af stomi- og kateterhjælpemidler på bevilling til borgere. Tilmelding til dialogmødet er nødvendigt.

Læs mere om arrangementet her