Invitation: Borgermøde om HOFOR’s nye vandværk ved Ledreborg Allé

HOFOR’s eksisterende vandværk ved Ledreborg Allé er 80 år gammelt, nedslidt og utidssvarende. Derfor ønsker HOFOR at bygget et nyt vandværk bag den nuværende maskinhal.

Skrevet den. 24. januar 2017

De gamle bygninger er bevaringsværdige, men hvis det ikke er muligt at finde noget andet at bruge bygningerne til, vil de stå tomme og forfalde – og så kan det blive nødvendigt at rive dem ned.

Kom til borgermøde om de fremtidige muligheder og planer for vandværket:

Torsdag den 2. februar kl. 19.00-21.00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

På mødet præsenterer HOFOR sine vandværksplaner, og alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til, hvad de gamle vandværksbygninger kan bruges til.

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Udvalget for Teknik & Miljø