Interesserede leverandører inviteres til informatinosmøde om køb af Praktisk Hjælp

Skrevet den. 18. januar 2017

Lejre Kommune ønsker at indkøbe Praktisk Hjælp efter Servicelovens § 83.

I den forbindelse inviteres alle interesserede leverandører til et informations- og dialogmøde fredag den 3. februar 2017 fra kl. 9.00 – 11.00. Hvalsø Rådhus mødelokale Engen.

Udkast til kravs specifikationer og udkast til rammeaftale kan rekvireres hos:

Att.: Ulla Rasmussen,
E- mail: Visitation&Bestiller@lejre.dk
Tlf. 4646 4606.

Tilmelding senest fredag den 31. januar 2017 til Ulla Rasmussen.

Med venlig hilsen

Helle Klink
Leder Visitation & Bestiller