Dialogmøde med bygge- og anlægsbranchen

Det årlige dialogmøde med bygge- og anlægsbranchen afholdes næste gang den 19. januar 2017 kl. 16.30 til 18.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Præstemarksvej 10, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 11. januar 2017

Program:

  • Velkomst ved Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme 
  • Oplevelser fra et virksomhedsbesøg ved borgmester Carsten Rasmussen
  • Bygge- og anlægsopgaver i 2017 ved afdelingsleder Nikolaj Vandrup
  • Hvor finder jeg information om udbud? ved sekretariatsleder Stine Rich Hansen
  • Spørgsmål og kommentarer
  • Præsentation af FORS ved projektchef Bjørn M. Nielsen
  • Pause
  • Dialog ved bordene med anlægsansvarlige fra Lejre Kommune og FORS

Hvis du deltager, skal vi bede dig tilmelde dig til: Susanne Aune, ssea@lejre.dk senest søndag den 15. januar.