Borgermøde om udstykning og hestehold ved Buen 6 i Ejby

Skrevet den. 23. januar 2017

Før vi tager stilling til, om vi vil sætte gang i en lokalplan for udstykning af fem grunde ved Buen 6 i Ejby og/eller give tilladelse til hestehold på de tilstødende arealer, vil vi gerne invitere til borgermøde:

Torsdag den 26. januar kl. 19 i Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge


Ejerne af Buen 6 ønsker at udstykke fem grunde på det areal, som er indtegnet nedenfor.

På begge sider af udstykningsarealet er der søgt om dispensation til at have hestehold. For at sikre naboerne mod lugtgener og fluer er der i lovgivningen nogle bestemmelser om, hvor der må være dyrehold i forhold til beboelse.

På mødet vil vi derfor fortælle jer lidt om udstykningsmulighederne og vores umiddelbare vurdering af sagen samt høre jeres holdninger til det.

Vel mødt!
Udvalget for Teknik & Miljø