Lille prisstigning for renovation

Skrevet den. 20. februar 2017

Lejre Kommune sender i disse dage regninger ud for renovation. Regningen dækker både årsafregning for 2016 og første halvdel af 2017.

I år er der en lille prisstigning. Det er første gang siden 2012.

Prisstigningen skyldes den almindelige prisudvikling og at kommunen skal investere i nye skraldespande til alle husstande. Kommunen skal også betale mere for at få tømt de nye skraldespande.

De nye skraldespande skal gøre det lettere at sortere affaldet til genbrug. Skraldespandene bliver leveret til borgerne i 2018.

Se en samlet oversigt over gebyrerne her