Indbydelse til debatmøde

Oprettelse af en Idrætsunion i Lejre Kommune Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, Hvalsø

Skrevet den. 22. februar 2017

Dagsorden:


1. Velkomst ved formand for Folkeoplysningsudvalget, William S. Jacobsen (10 min)
a. Hvorfor synes vi, vi har et behov for en Idrætsunion?
b. Processen i dag og forslag til proces fremover.

2. Oplæg ved Søren Gøtzsche, tidligere konsulent i DIF (20 min)
a. Hvad er formålet med en idrætsunion?
b. Hvad er normalen i forhold til at have et par kommunalpolitikere med?
c. Hvad kan en idrætsunionens rolle være i forhold til Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget?
d. Hvordan kan en idrætsunion finansieres og hvem kan/skal være medlem?

3. Oplæg ved formand for Roskilde Idrætsunion, Ove Pedersen (20 min)
a. Hvilke funktioner har Roskilde Idrætsunion, hvordan er de forbundet med kommunen?
b. Hvad får idrætten i Roskilde ud af, at have en Idrætsunion?
c. Hvordan er det finansieret?

4. Oplæg ved formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen (10 min)
a. Hvad er Lejre Kommunes interesse i en idrætsunion?
b. Kan vi alle få et bedre samarbejde gennem oprettelsen af en idrætsunion?

5. Debat: Skal vi have en ”Idrætsunion” i Lejre?

6. Evt. nedsættelse af gruppe der forbereder stiftende generalforsamling inklusiv vedtægter.

7. Afrunding og afslutning.

Meld dig til, hvis du vil deltage i debatmødet: Senest 1. marts til infr@lejre.dk

Vi håber, mange foreninger har lyst til at deltage.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Initiativgruppen
Søren Kræmer, formand for Halbestyrelsen Lejre
William S. Jacobsen, formand for Folkeoplysningsudvalget
Jens P. Andersen, hovedformand for Osted Idrætsforening