Nu kan du søge om midler til frivilligt socialt arbejde gældende for aktiviteter i 2018

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2017

Skrevet den. 8. september 2017

Lejre Kommune uddeler hvert år § 18 midler til frivilligt socialt arbejde.
Puljen retter sig mod frivillige organisationer og foreninger der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe, på det frivillige sociale og sundhedsmæssige område.

Når du søger skal du være opmærksom på følgende

Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere.

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Ansøgningsskema, retningslinjer og kriterier for at opnå støtte kan ses her.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 4646 4723 eller på jabi@lejre.dk