Søg støtte til bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte

Ansøgningsfrist 25. august

Skrevet den. 14. august 2017

I forbindelse med områdefornyelsen kan du søge midler til bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte. Første ansøgningsfrist for alle interesserede er: Fredag den 25. august 2017.

Find ansøgningsskema og en uddybende vejledning.

Ansøgninger skal sendes pr. mail til Bjørn Henrichsen, sekretær for områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte: bjhe@lejre.dk eller ring på telefon 53808188.

Baggrund

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der skal sætte en positiv udvikling i gang i bymidten og ikke mindst Hovedgaden, har Lejre Kommune samlet set opnået en pulje til bygningsfornyelse på 1,5 mio. kr. Lejre Kommune finansierer selv 0,45 mio. kr., og resten er statslige midler.

Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i Hvalsø bymidte i områdefornyelsesperioden frem mod september 2021. Det er hensigten, at bygningsfornyelsesmidlerne skal strækkes, så der bliver mulighed for at støtte projekter igennem områdefornyelsesperioden.

Vil man søge midlerne, så skal man være parat til medfinansiere mindst 50% af den samlede projektsum – men gerne mere. Ansøgningerne vil efterfølgende blive behandlet og prioriteret samlet af Bysamarbejdet Hvalsø og Udvalget for Teknik og Miljø. Frist for første ansøgningsrunde er 25. august 2017.

I 2018 planlægges ny ansøgningsrunde.