Hvalsø Station: Vi renoverer viadukten under jernbanen

Vi skal istandsætte den høje støttevæg nord for tunnelen, de øvrige mindre støttemure nord og syd for tunnelen, og udskifte rækværket langs cykelstien.

Skrevet den. 31. august 2017

I arbejdsperioden vil der kun være én kørebane åben, og trafikken bliver lysreguleret.

Der vil i perioder kunne opstå kødannelser, og vi anbefaler, at trafikanterne kører uden om Hvalsø, hvis det er muligt.

Vi forventer, at arbejdet er færdigt senest den 30. november 2017.

Vi beklager de gener, vores arbejde måtte give trafikanterne i området.

Med venlig hilsen
Center for Teknik & Miljø

• Esben Milling, tlf.: 61 50 01 56
• Louise Borchersen Brøndum, tlf.: 30 50 31 47