Gratis tilbud til dig med en alvorlig eller kronisk sygdom

Den 3.oktober 2017 starter gratis-kurset ”Op på hesten igen”, hvor alle Lejreborgere med kronisk eller alvorlig sygdom kan få hjælp og inspiration til hverdagen.

Skrevet den. 30. august 2017

Ifølge Sundhedsprofilen (2014) lever 41 % af borgerne i Lejre kommune med en eller flere langvarige eller kroniske sygdomme. 

En diagnose på en kronisk sygdom kan have store følelsesmæssige konsekvenser, både for den enkelte og de nærmeste pårørende. På kurset ”Op på hesten igen” kan syge Lejreborgere og deres pårørende få råd og vejledning, møde ligesindede og få inspiration til at finde balancen i hverdagen. Kurset er blevet til i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen, Gigtforeningen og Lejre Kommune.

På kurset vil der være en masse input til en forbedret livskvalitet, til at få en god selvindsigt og styrke ens personlige ressourcer og få et godt liv med en kronisk og alvorlig sygdom, både som enkeltperson og som familie.

- Vægten er lagt på dialog deltagerne imellem, og der vil være rig lejlighed for at få svar på spørgsmål, blive inspireret og selv inspirere andre, fortæller konsulent Niels Holstein, der er den gennemgående person i hele kursusforløbet.

Tidligere deltagere på kurset har været glade for at få praktiske oplysninger, som de kan bruge i dagligdagen. De har også været glade for at blive introduceret til de medvirkende patientforeninger og har fået adgang til yderligere arrangementer og viden i netop den forening, der passer til deres sygdom.

Hvor og hvornår?

Kurset "Op på hesten igen - find balancen med en kronisk eller alvorlig sygdom" består af seks mødegange, hvor hver mødegang handler om ét specifikt tema. Første kursusgang er
den 3.oktober 2017 kl. 16.00 på Bøgebakken Pleje- og Sundhedscenter, Bøgebakken 1, 4320 Lejre. Alle mødegange foregår på tirsdage fra 16.00-18.15.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Lisa Chabert på telefon: 60 10 04 79 eller på mail lisc@lejre.dk.

Niels Holstein Rathlou, tlf.:24 66 65 74, fra den 18.september til den 28. september 2017.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltager,